Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön adatait, amelyekkel a http://www.fuzfa.hu honlapon a regisztrált, csak és kizárólag az oldalt üzemeltető Fűzfa és Társa Kft. kezeli az alábbi nyilatkozat alapján:

1 Az adatvédelmi nyilatkozat célja
1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Fűzfa és Társa Díszműkovács, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 8.; cégjegyzékszám: 08-09-019535; adószám: 12440458-2-08) által a www.fuzfa.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldal) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2 Adatkezelő megnevezése
Név: Fűzfa és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 8.

Telefonszám
: +36 20 263 36 38
E-mail-cím:
info@fuzfa.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-106135/2016

3 Az adatok származása, a kezelt személyes adatok köre
3.1 A weboldalon az alábbi helyeken keletkező adatokat kezeljük:

- kezeljük az online kalkulátoron keresztül ingyenes árajánlatot kérő feliratkozók nevét, címét, telefonszámát és e-mailcímét azzal a céllal, hogy nekik a kalkulált árat elküldhessük, majd felvegyük velük a kapcsolatot a vevőigények pontosítása érdekében,

- kezeljük a weboldal „Kapcsolat” űrlapját kitöltők nevét és email címét, azzal a céllal, hogy nekik a feltett kérdéseiket, észrevételeiket megválaszolhassuk.

3.2 Minden, a
www.fuzfa.hu weboldalon adatait megadó felhasználónk részére az első emailes kapcsolatfelvétel alkalmával felkínáljuk annak lehetőségét, hogy rendszeres hírlevelünkre feliratkozzon. Ehhez minden esetben szükség van a feliratkozó önálló, és aktív közreműködésére (a lehetőség kipipálására). A feliratkozással a felhasználó Adatkezelési nyilatkozatot tesz. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.
3.3 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

4 Az adatgyűjtés elvei
A www.fuzfa.hu oldalon a regisztráció és adatszolgáltatás önkéntes. Csak olyan adatot kell megadniuk a regisztrálóknak, amelyek az együttműködés és a kért szolgáltatás teljesítésének szempontjából elengedhetetlenek, és arra alkalmasak.

5 Az adatkezelés jogalapja, helye és időtartama
5.1 Az adatkezelés jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.
5.2 Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, címet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

5.3 A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, információs és oktatási anyagok továbbítása a felhasználóknak, valamint az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás.

5.4 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

5.5 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6 A szerveren, vagy a portál adminoldalain fellelhető információkat az adatkezelő munkatársain kívül csak a webprogramozást végző alvállalkozó láthatja, ők mindannyian Titoktartási nyilatkozatot tettek.

6 Az adatkezelés időtartama

6.1 A regisztrált adatokat addig tároljuk, amíg a feliratkozó le nem iratkozik, vagy a szolgáltatás ideje véget nem ér. A felhasználói adatokat 5 évig őrizzük meg, kivéve azokat az eseteket, amikor maga a felhasználó kívánja törölni az adatait a rendszerből.

7 Személyes adatok továbbítása és feldolgozása
7.1 A Weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatainak továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó
kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7.2 A Weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltatóként:

Magyar Hosting Kft.

8 Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
8.1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

8.2 A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

8.3 Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
8.4 A felhasználók adatait automatikusan amennyiben nem történt újabb belépés vagy felhasználás az oldalra a megadott regisztrációs adatokkal, 5 év után automatikusan, 5 éven belül a felhasználó kérésére töröljük.
8.5 Amennyiben Ön úgy érzi, hogy adatait jogosulatlanul kezeltük, és emiatt hátránya, vagy kára keletkezett, kérjük, először keressen fel minket az alábbi elérhetőségeken:

Fűzfa és Tsa Kft.

Postai úton: 9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 8.

Telefon
on: +36 20 263 36 38
Elektronikus úton:
info@fuzfa.hu
8.6 Ha pedig így nem sikerül a problémát megnyugtatóan rendezni, úgy kérjük, forduljon az Adatkezelési Nyilvántartási Biztosi Irodához (ABI)!

8.7 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

9 Cookie-k és adatfigyelés
9.1 Az adatkezelő információt gyűjthet a webhelyének Ön által történő használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ, amelyet az Ön böngészőprogramja a számítógépe merevlemezén tárol. Amikor Ön visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az adott
webhely tulajdonosának az Ön legutóbbi látogatásáról. Ha Ön úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.

9.2 Az adatkezelő azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a weboldal különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolja a személyes adatokhoz. Az adatkezelő az oldalain egy cookie segítségével biztosítja azt, hogy a webhely felismerje az Ön böngészőjét, és ezen keresztül Önt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint Ön elhagyja a webhelyet. A cookie-k alkalmazásával érjük el, hogy Ön gyorsan haladhat oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.

10 Záró rendelkezések
10.1 Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

10.2 Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

11 Összegzés
Ön az erre szolgáló on-line felületen az alábbi adatkezelésekhez járul hozzá: Személyes adatai megadásával (név, e-mail cím) hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Fűzfa és Tsa Kft. adatbázisába bekerüljenek, és azokat marketingtevékenység céljából felhasználhassa, akciókról, szolgáltatásokról, aktuális hírekről tájékoztassa. A Fűzfa és Tsa Kft személyes adatait harmadik személynek nem adja át. Személyes adatai az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges törlésre vonatkozó kérését követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Az adatszolgáltatás önkéntes, adatai helyesbítését, törlését bármikor, indoklás nélkül kérheti. Jelen hozzájáruló nyilatkozatot önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában teszi.

Fűzfa és Társa